สำนักงานใหญ่
ชั้น 12 อาคารธนิยะพลาซ่า เลขที่ 52 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : +66 (0) 2238 1370-9
แฟกซ์ : +66 (0) 2238 3743-4


สาขา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขที่ 999 อาคารสำนักงานตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ 4 เขตปลอดอากร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หมู่ที่ 7 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +66 (0) 2134 6303 ถึง 5
แฟกซ์ : +66 (0) 2134 6306


สาขา บางประกง
เลขที่ 88/15 หมู่ที่ 5 กิโลเมตรที่ 39 ถนนบางนา-ตราด
ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์ : +66 (0) 3813 4374 ถึง 8
แฟกซ์ : +66 (0) 3813 4379

คลังสินค้าเขตปลอดอากร
เลขที่ 89/11 หมู่ที่ 5 กิโลเมตรที่ 39 ถนนบางนา-ตราด
ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์ : +66 (0) 3813 4316
แฟกซ์ : +66 (0) 3813 4317


สาขา แหลมฉบัง
เลขที่ 49/30 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมส่งออกแหลมฉบัง
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
อีเมล์ : LCB@Nippponexpress-necl.co.th

สาขา นครราชสีมา
เลขที่ 999/1 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 231 ตำบลนากลาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ : +66 (0) 4433 5453
แฟกซ์ : +66 (0) 4433 5463