บริการด้านสิทธิประโยชน์
BOI และ BOI-IPO

สร้างความแตกต่างจากผู้ให้บริการลอจิสติกส์รายอื่นในการให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ BOI ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 20 ปี เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา เพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ รวมถึงการให้บริการงานด้านเอกสาร เช่น

  • • การขออนุมัติเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุน
  • • การขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบ วัสดุจำเป็น เครื่องจักร
  • • การขออนุมัติเพื่อยกเว้นภาษีขาเข้า
  • • การตัดบัญชีวัตถุดิบ วัสดุจำเป็น

ประโยชน์จากการซื้อวัตถุดิบผ่าน BOI-IPO

บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการส่งเสริมจาก BOI เป็นศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ (BOI-IPO : International Procurement Office) เพื่อช่วยสนันสนุนระบบการจัดการ Supply chain ในการลดภาระการจัดซื้อ จัดเก็บวัตถุดิบให้กับผู้ประกอบการประเภทโรงงานผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกภายใต้การส่งเสริม BOI

  • • อำนวยความสะดวกในการจัดซื้อ และควบคุมสินค้าตามปริมาณการผลิตจริง
  • • ลดระยะเวลาการสั่งซื้อและการขนส่งด้วยระบบ just in time
  • • ลดภาระทางการเงิน จากการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมาก ๆ (Minimum order)
  • • ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรักษาสินค้าคงค้างเพื่อรอการผลิต