บริการ Third Party

เราให้บริการด้านการจัดการคลังสินค้าครบวงจร สำหรับธุรกิจที่เลือกใช้บริการผู้ให้บริการภายนอก (Third Party Logistics) ในพื้นที่ท่านตามความต้องการ รวมทั้งกระบวนการจัดเตรียมสินค้า การหยิบสินค้าตามคำสั่ง รวมทั้งการจัดส่งสินค้า

ด้วยบริการของเราจะช่วยให้ลูกค้าของเราในเรื่องของ :

  • • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้าและการจัดส่ง
  • • เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่งด้วยการใช้งานของผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์
  • • เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายด้านทุนอุปกรณ์ซอฟแวร์และโครงสร้างพื้นฐาน
  • • ในการปรับปรุงการปฏิบัติตามธุรกิจและกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน