บริการด้านบริหารจัดการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

บริการขนส่งสินค้าทางเรือ ทางอากาศและทางรถ พร้อมด้วยตัวแทนที่มีให้บริการอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ขนส่งสินค้าทางอากาศ :

ได้รับอนุญาตการขนส่งภายใต้ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA (International Air Transport Association ) ที่สามารถให้บริการขนส่งครอบคลุมทั่วโลก

  • • บริการรวบรวมสินค้าเพื่อลดภาระค่าขนส่ง
  • • บริการจัดพื้นที่ขนส่งแบบเช่าเหมาลำ
  • • Visibility : ระบบติดตามสถานะการขนส่งสินค้า
  • • บริการขนส่งสินค้าถึงหน้าประตู (Door to Door)

ขนส่งสินค้าทางเรือ :

ได้รับอนุญาตการขนส่ง NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier) ที่สามารถให้บริการขนส่งครอบคลุมทั่วโลก

  • • ตัวแทนขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก
  • • บริการขนส่งสินค้าถึงหน้าประตู (Door to Door)
  • • บริการขนส่งและจัดการสินค้าโปรเจคขนาดใหญ่
  • • รวบรวมสินค้าเพื่อลดภาระค่าขนส่ง
  • • บริการจัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

ขนส่งทางรถ :

บริการขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านทางรถยนต์ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว พม่าและ มาเลเซีย

• บริการขนส่งสินค้าถึงหน้าประตู (Door to Door)

Visibility :

ระบบติดตามสถานะการขนส่งสินค้าทั้งทางอากาศและทางเรือ ตั้งแต่ประเทศต้นทางจนถึงประเทศปลายทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว