บริการคลังสินค้า

เราเป็นผู้ให้บริการในการจัดการคลังสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่ต้องการลดภาระเรื่องคลังสินค้า รวมถึงบริการในการรับคำสั่งซื้อ การจัดสินค้า และการบรรจุหีบห่อสินค้า เราใช้ระบบการจัดการคลังสินค้าที่ทันสมัยในการควบคุมดูแลสินค้า ลูกค้าสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสินค้าในแต่ละวันผ่านระบบรายงานที่สม่ำเสมอ เรามีความพร้อมที่จะรับข้อมูลของลูกค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และจัดทำข้อมูลในการจัดเตรียมสินค้าเพื่อให้สินค้าได้ถูกจัดส่งภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ บัญชีรายการสินค้าสามารถจัดส่งให้ได้ทันทีที่ลูกค้าร้องขอ

การตรวจนับสินค้าคงเหลือเป็นประจำทุกเดือนเพื่อยืนยันความถูกต้องของสินค้าที่เข้าออกในแต่ละเดือน

เรามีพื้นที่มากกว่า 7,500 ตารางเมตรเพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้า และมีบริการที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้ลูกค้าในการใช้บริการ อาทิ

  • • การรับสินค้า / จัดเก็บสินค้า
  • • การบรรจุหีบห่อ และ การติดฉลาก
  • • การประกอบชิ้นส่วน
  • • การควบคุมสินค้าคงคลัง
  • • การกระจายสินค้า