บริการนำเข้าส่งออก

ได้รับการรับรองจากกรมศุลกากรให้เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ลำดับที่ 9 มีประสบการณ์ในงานบริการนำเข้า-ส่งออกมายาวนานพร้อมทีมผู้ชำนาญการศุลกากร ในการให้คำแนะนำปรึษาและตรวจสอบความถูกต้องตามกฏหมาย สามารถให้บริการด้านลอจิสติกส์หลากหลายสาขาบริการซึ่งประกอบด้วย

  • • พิธีการศุลกากรทางอากาศ ทางเรือ การบริการส่งสินค้าข้ามแดน การนำเข้า-ส่งออกในเขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี
  • • การขอใบอนุญาตในการนำเข้า-ส่งออกต่าง ๆ
  • • การบริการในการยื่นขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Country of origin: C/O) ตามข้อตกลง เขตการค้าเสรีหรือข้อตกลงทางการค้าเสรี (FTA) เช่น การขอหนังสือ FORM A, AI, AK, D, E, JTEPA และอื่น ๆ
  • • การบริการให้คำแนะนำปรึกษา ช่วยเหลือ ประสานงานกับหน่วยงานบีโอไอ (BOI)
  • • การบริการออกอินวอยซ์หรือใบกำกับรายการสินค้าแทนผู้ประกอบการส่งออก เพื่อใช้ในพิธีการศุลกากร
  • • การบริการขนส่งจากสถานประกอบการต้นทางถึงสถานประกอบการปลายทาง (Door to Door service)
  • • การบริการให้คำปรึกษาต่าง ๆ