กฐินสามัคคี NEC Group ประจำปี 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ฯ ในเครือ NEC Group ได้แก่
- บริษัท Nippon Express NEC Logistics (Thailand) Co., Ltd.
- บริษัท NEC Corporation (Thailand) Ltd.
- บริษัท NESIC (Thailand) Ltd.
- บริษัท NEC Platform Thai Co., Ltd.
และ บริษัท ABeam Consulting (Thailand) Ltd. บริษัท ฯ ลูกค้ามาเข้าร่วมกิจกรรมงานกฐิน

โดยในปี 2561 นี้ บริษัท NEC Platform Thai Co., Ltd. เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีคัคณางค์ (วัดหัวช้าง) ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยยอดเงินทำบุญทั้งหมดที่ได้จากการทอดกฐินครั้งนี้จะนำ ไปสร้างศาลาการเปรียญวัดศรีคัคณางค์ต่อไป

รูปภาพกิจกรรม