Zero Accident Campaign 2019

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับเงิน ปีที่ 2 กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2562 (Zero Accident Campaign 2019) มีจำนวนชั่วโมงทั้งหมด 3,834,062 ชั่วโมง


โดยมี Mr. Tatsuhiro Futami ผู้จัดการฝ่าย Sales & Platform เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การสัมมนาวิชาการกว่า 30 หัวข้อ การแสดงนิทรรศการและการสาธิตด้านความปลอดภัย มีบูธจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษามากว่า 100 บูธ รวมทั้งกิจกรรมการประกวดด้านความปลอดภัยในการทำงาน สาระบันเทิงและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน

รูปภาพกิจกรรม