กฐินสามัคคี NEC Group ประจำปี 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 บริษัท ฯ ในเครือ NEC Group ได้แก่
- บริษัท Nippon Express NEC Logistics (Thailand) Co., Ltd.
- บริษัท NEC Corporation (Thailand) Ltd.
- บริษัท NESIC (Thailand) Ltd.
- บริษัท Tokin Electronics (Thailand) Co., Ltd.
- บริษัท NEC Platform Thai Co., Ltd.
และ บริษัท ABeam Consulting (Thailand) Ltd. บริษัท ฯ ลูกค้าเข้ามาเข้าร่วมกิจกรรมงานกฐินด้วยเช่นกัน

โดยในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ในเครือได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพกับเทศบาลลำลูกกา จ.ปทุมธานี นำโดยนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีเทศบาลลำลูกกา พร้อมข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมพิธีประเพณีทอดกฐินสามัคคีทางน้ำ ซึ่งมีขบวนเรือที่ร่วมแห่กฐินทางน้ำจำนวน 60 ลำ โดยเริ่มที่แพหน้าที่ว่าการอำเภอลำลูกกา เป็นจุดลงเรือล่องไปตำลำคลองหกวา มุ่งหน้าไปยังวัดธัญญะผล (วังมัจฉา) คลอง 8 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี และกลับมาที่ วัดนังคัลจันตรี ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี รวมระยะทาง 4 กิโลเมตร

โดยยอดเงินทำบุญทั้งหมดของ บริษัท Nippon Express NEC Logistics (Thailand) Co., Ltd. จำนวน 49,319 บาท และยอดรวมของ NEC Group จำนวน 377,139 บาท ทั้งนี้ทางวัดธัญญะผลและวัดนังคัลจันตรีจะนำเงินที่ได้จากการทอดกฐินครั้งนี้ ไปสร้างโรงอารหารสำหรับศูนย์ฝึกปฏิบัติธรรมวัดธัญญะผลและบูรณะซุ้มประตูวัดและทำห้องน้ำวัดนังคัลจันตรี

รูปภาพกิจกรรม