กฐินสามัคคี NEC Group ประจำปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย Mr. Mitsuo Nakajima กรรมการผู้จัดการ รวมทั้งผู้บริหารและตัวแทนพนักงานทุกสาขาร่วมเดินทางไปทอดกฐินสามัคคี NEC Group ประจำปี 2562 ณ วัดปากคลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ในปีนี้ทางบริษัท NESIC (Thailand) Ltd. เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยยอดเงินทำบุญทั้งหมดที่ได้จากการทอดกฐินครั้งนี้จะนำไปสมทบทุนสร้างอุโบสถหลังใหม่ แทนอุโบสถหลังเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมและชำรุดเนื่องจากมีน้ำท่วมขัง

รูปภาพกิจกรรม