กิจกรรมปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 คณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมจัดกิจกรรมปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โดยมีกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติการปลูกปะการัง ปล่อยปลาฉลามนักอนุรักษ์ธรรมชาติปล่อยลูกปูม้า-ปูไข่ หลังจบกิจกรรมได้ขึ้นเขาสักการะเสด็จกรมหลวงชุมพร/นาวิกโยธิน พร้อมเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

รูปภาพกิจกรรม