กฐินสามัคคี NEC Group ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย Mr. Mitsuo Nakajima กรรมการผู้จัดการ รวมทั้งผู้บริหารและตัวแทนพนักงานทุกสาขาร่วมเดินทาง ไปทอดกฐินสามัคคี NEC Group ณ วัดศาลากุล เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยปีนี้ ทางบริษัท ABeam Consulting (Thailand) Ltd. เป็นเจ้าภาพจัดงาน ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 367,425 บาท

รูปภาพกิจกรรม